TANAN IMPEX LLC
TANAN IMPEX LLC

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл

 • Ашигт малтмалын хайгуулын өрөмдлөг
 • Хийн цохилтот /RC өрөмдлөг/
 • Дээжит өрөмдлөг /HQ-3, NQ-3, PQ-3/
 • Гидрогеологийн хайгуулын өрөмдлөг
 • Гидрогеологийн судалгаа, усны нөөцийн болон чанарын үнэлгээ өгөх, шавхалт туршилтын ажил

  Туслах үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Токарь фрезерийн бүх төрлийн ажил (өрмийн төрөл бүрийн шилжүүлэгч)
 • Төрөл бүрийн өндөр даралтын шланганд толгой базах /хавчих, шахах/
 • Бүх төрлийн янданд резьба базах /ган болон хуванцар/
 • Хуванцар (PVC) яндан шүүрлэн бэлтгэх /0.5-1.5мм-ийн зүсэлттэй/
 • Өрмийн бүх төрлийн шлангийн хатаалт //HQ, NQ, PQ, гэх мэт/
 • Металлын илчийн боловсруулалт /гүний болон гадаргуун/
 • Өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

   

 • TANAN IMPEX LLC