TANAN IMPEX LLC
TANAN IMPEX LLC

Тоног төхөөрөмж


    “Танан Импекс” ХХК нь хатуу ашигт малтмалын хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг (Core) BQ голчтойгоор 3000м, NQ голчтойгоор 2300м, HQ голчтойгоор 1600м, PQ голчтойгоор 1050м хүртэлх гүн өрөмдөх дээжит өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж - 13, Гидрогеологийн өрөмдлөгийн ажлыг 190-500мм хүртэлх голчтойгоор 500м гүн өрөмдөх хийн цохилтот өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж-6, мөн гидрогеологийн өрөмдлөгийн ажлыг 150-310мм хүртэлх голчтойгоор 1000м гүн өрөмдөх хүчин чадалтай Rotor өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж-5, канатан цохилтот өрөм – 1, нийтдээ 500-3000 метр хүртэл гүн өрөмдөх хүчин чадалтай 25 өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, 25 өрмийн бригад, 130 орчим машин, техник хэрэгслийн нөөц чадамжтайгаар гүйцэтгэдэг.

Тоног төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй танилцуулга ::.

 

TANAN IMPEX LLC